سوالات امتحانی خرداد ماه (نوبت دوم)1394 پایه ی ششم ابتدایی نواحی شهر اصفهان

 

 

 

 

آزمون هدیه های آسمان   تاریخ برگزاری:  سوم خردادماه  1394  

آزمون املا                      تاریخ برگزاری:  چهارم خردادماه  1394

آزمون علوم تجربی           تاریخ برگزاری: ششم خردادماه  1394

آزمون ریاضی                  تاریخ برگزاری:  نهم خردادماه     1394

آزمون انشا                    تاریخ برگزاری:  دهم خردادماه  1394   

آزمون مطالعات اجتماعی   تاریخ برگزاری:دوازدهم خردادماه 1394

/ 0 نظر / 94 بازدید