پیک های آدینه ریاضی پنجم

 پیک های آدینه ی ریاضی پنجم هر دو هفته یک بار روز چهارشنبه به دانش آموزان تحویل می گردد.انتظار می رود دانش آموزان با توجه به آموخته های خود نسبت به انجام آن کوشش کنند وروز شنبه به سرگروه خود تحویل نمایند.پاسخ پیک ها پایان روز شنبه در این وبلاگ برای دانش آموزان ووالدین محترم قابل دریافت می باشد.

پیک آدینه ی ریاضی پنجم (هفته ی سوم آذرماه 93)....................پاسخ

 

پیک آدینه ی ریاضی پنجم(هفته ی اول بهمن ماه 93) .................پاسخ

 

پیک آدینه ی ریاضی پنجم(هفته سوم اسفندماه 93) .................پاسخ

پیک نوروزی ریاضی پنجم با پاسخ             تاریخ درج94/1/15 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید