آموخته ام که ...

  آموخته ام که:

 بهترین کلاس درس دنیا، کلاسی است که زیر پای پیر ترین فرد دنیاست .

   
 تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید : تومرا شاد کردى .

 داشتن کودکی که در آغوش شما به خواب رفته زیباترین حسی است که در دنیا وجود دارد .

 هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی ( نه ) گفت .

  همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم . 

 مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد ،‌ همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم .

  پول شخصیت نمی خرد . 

  تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند 

  چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد .

  این محبّت است که زخمها را شفا می دهد نه زمان .

  وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی از سوی ما را دارد .

  زندگی دشوار است اما من از او سخت ترم .

  فرصتها هیچگاه از بین نمی روند ،‌ بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد.

 لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن نگاه را وسعت داد.

نمی توانم احساسم را انتخاب کنم اما می توانم نحوه بر خورد با آنرا انتخاب کنم.

 همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند ، اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ می دهد که در حال بالا رفتن از کوه هستید .

بهترین موقعیت برای نصیحت در دو زمان است : وقتی که از شما خواسته می شود ،‌ و زمانی که درس زندگی دادن فرا می رسد .  

وسرانجام 

 آموخته ام که...... گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او و قلبی است برای فهمیدنش.

/ 1 نظر / 51 بازدید
پرهام کبیری

لذّت بردیم پرهام کبیری ششم 3