زندگی

زندگی زیباست ... و هر روزش آغازی دوباره برای استفاده از فرصت ها و جبران گذشته... زندگی زیباست ... به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز ... و با اندکی زبری به زبری حاشیه های برگ رُز ....و اما با دور نمایی زیبا و فراموش نشدنی، با صحنه های رنگارنگ و دل نشینش ... بی سایه ... بی غم و با اندکی پستی و بلندی ... کسی چه می داند ؟ همیشه انگونه که میخواهیم نیست ... و هرچه میخواهیم به دست نمی آید ... اما زندگی همچنان زیباست ...

/ 0 نظر / 54 بازدید