سرگرمی

این لینک رو باز کنید و مربع ها رو جابجا کنید .. تصاویر زیبایی خلق میشه

 

بامغزتان یک نگاتیو را ظاهر کنید

در نگاتیو زیر،روی نقاط رنگی روی بینی  تمرکز کنید، تا ۳۰ بشمارید،حالا به دیوار یا سقف سفید رنگ یا هر جایی که سفید یکدست باشد نگاه کردید کنید و شروع به پلک زدن کنید. شما فقط بامغزتان یک نگاتیو را ظاهرکرده اید.

/ 0 نظر / 58 بازدید