اهداف نظام آموزشی کشور وآشنایی با نظام آموزشی در برخی از کشورهای جهان

 

آشنایی با اهداف دوره های تحصیلی در نظام آموزشی کشور

اهداف دوره ی ابتدایی

اهداف دوره ی راهنمایی(متوسطه اول)

اهداف دوره ی متوسطه

آشنایی با نظام آموزشی برخی از کشورهای جهان

ایران

ژاپن

آلمان

فرانسه


آمریکا

روسیه

چین

*****************************************************

 

/ 0 نظر / 37 بازدید