قرآن پایه ی پنجم ابتدایی

دانلود فایل های صوتی دروس ششم تا دوازدهم قرآن پایه ی پنجم(MP3)

 

جهت پخش فایل مورد نظر روی آن کلیک کنید

جهت دانلود کردن روی گزینه انتخابی، راست کلیک کرده وگزینه Save target as یاSave link asرا انتخاب نمایید.

مقدّمه

درس اول(یادآوری-آیات8تا17سوره ی اسراء)

درس دوم(آیات50تا55سوره ی قمر وآیات 1تا40سوره ی الّرحمن)

درس سوم(آیات188تا206سوره ی اعراف)

درس چهارم(آیات54تا71سوره ی هود)

درس پنجم(آیات28تا49سوره ی اسراء)

درس ششم(آیه ی 176سوره ی نساء وآیات1تا5سوره ی مائده)

درس هفتم(آیات257تا264سوره ی بقره)

درس هشتم(آیه ی 43 سوره ی رعد و آیات 1تا10سوره ی ابراهیم)

درس نهم(آیات88تا102 سوره ی نحل)

درس دهم(آیات 1 تا 16 سوره ی انفال)

درس یازدهم(آیات 40 تا83 سوره ی شعراء)

درس دوازدهم(آیات1تا24 سوره ی انبیاء)

دانلود کتاب آموزش قرآن پایه ی پنجم چاپ1391 - (PDF)

درس اول

درس دوم وسوم

درس چهارم وپنجم

درس ششم وهفتم

درس هشتم،نهم ودهم

درس یازدهم ودوازدهم

/ 0 نظر / 48 بازدید