جزوه ی پرسش وپاسخ مطالعات اجتماعی ششم دبستان

سال تحصیلی 96-95

درس اول:دوستی

درس دوم:آداب دوستی

درس سوم:تصمیم گیری چیست؟

درس چهارم:چگونه تصمیم بگیریم؟

درس پنجم:عوامل موثّر در کشاورزی

درس ششم:محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

درس هفتم:طلای سیاه

درس هشتم:انرژی را بهتر مصرف کنیم.

درس نهم:پیشرفت های علمی مسلمانان

درس دهم:چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون در دوره ی اسلامی شد؟

 درس یازدهم:اصفهان،نصف جهان

درس دوازدهم:چرا فرهنگ وهنر در دوره ی صفویه شکوفا شد؟

درس سیزدهم:برنامه ی روزانه ی متعادل

درس چهاردهم:برنامه ریزی برای اوقات فراغت

درس پانزدهم:انواع لباس

درس شانزدهم:لباس از تولید تا مصرف

درس هفدهم:ویژگی های دریاهای ایران

درس هجدهم:دریا،نعمتی خداوندی