جزوه ی پرسش وپاسخ درس هدیه های آسمان ششم ابتدایی

درس اول(یکتا) ودرس دوم (بهترین راهنمایان)

درس سوم (سرور آزادگان)

درس چهارم (باغ سری)ص 1             

(باغ سری) ص2

جزوه ی پرسش وپاسخ (کل کتاب)هدیه های آسمان گردآورنده:آقای محسن سوقی معلم ششم دبستان شهید سید احمد آلبوشوکه شهرستان امیدیه