نام فیلم :تولید کاغذ از چوب

این فیلم با دوکیفیت فرمت های mpg با حجم 30.2mمگابایت  و  avi باحجم 10.3مگابایت می باشد

با فرمت mpg وحجم30.2MB

با فرمت avi وحجم10.3MB

نام فیلم: اسیدها

بافرمت wmv   باحجم 11.8 مگابایت